Fiskekortsinformation

Visit Åland upprätthåller information om följande sportfiskekort:

 • Allmänt vatten
 • Andersö
 • Baggholma
 • Bamböle
 • Bergö
 • Björkö by
 • Björnholma
 • Björnhuvud
 • Bomarsund-Prästö
 • Brändö by
 • Dånö
 • Eckerökortet
 • Enklinge
 • Finholma
 • Finnö, Geta
 • Finnö, Kökar
 • Flaka
 • Föglö Kapellförsamling
 • Godby
 • Gränden
 • Gölby-Buskböle
 • Haddnäs
 • Hammaruddakortet
 • Hellsö
 • Hjortö-Germundö
 • Holmsudden
 • Horsholma/Sommarö
 • Hulta by
 • Isakssons Stugby
 • Isaksö
 • Karlby
 • Kastelholm-Slottssundet
 • Klovskär
 • Korsö
 • Kumlinge
 • Kökshavet
 • Landskapet Ålands Fiskekortsområden
 • Lappo Sportfiskevatten Ab
 • Lemböte
 • Lumparby
 • Mariehamns Stad
 • Mickelsö
 • Möckelö
 • Norrby
 • Nötö
 • Olofsnäs
 • Sandö
 • Seglinge
 • Sibby
 • Skarpnåtö
 • Skråbjörkö
 • Snäckö (Geta)
 • Sonboda
 • Sottunga
 • Stegskär
 • Storby
 • Stormskär
 • Strömma
 • Svartsmara
 • Svinö
 • Söderby
 • Södra Marsund
 • Tengsöda
 • Torp
 • Torsholma
 • Tranvik
 • Töftö
 • Vargata
 • Vestanträsk
 • Vestergeta
 • Vesterkalmare
 • Väderskär
 • Västra Mångstäkta
 • Ytterby
 • Yxskär
 • Åva
 • Ängö
 • Ödkarby, Sålis och Ovanåker
 • Önningeby
 • Östergeta
 • Överboda