Kumlinge

Regler och Anvisningar för fiskevattnet

Landskapsregeringens Allmänna regler för fiske

Begränsningar i område. Finns det fredade delar av området

Se karta

Begränsningar i tid. Vilka datum finns begränsningar

1.4 – 15.6

Begränsningar i arter, storlekar.

Landskapsregeringens Allmänna regler för fiske

Begränsningar i antalet fiskar som får tas upp

Begränsningar i antalet fiskare i området per dag

Utplantering av yngel, vilka och antal

Öring      10 000

Sik          10 000

Gädda  100 000

Finns båtramp

Kastören och Gamla Ångbåtsbron

Finns tankningsställe

Pris:                                    

Dagkort              10 €                    

Veckokort          25 €

Månadskort       30 €

Årskort               55 €

Försäljningsställen

www.fiskekort.fi

Kumlinge Andelshandel +358 18 55 405, +358 18 55 485

Nordbergs stugor + 358 400 464 135

Snäckö stugor + 358 40 545 4781

Henrikssons stugor + 358 400 229 500