fbpx

Landskapet Ålands Fiskekortsområden

Landskapet Ålands 16 fiskekortsområden omfattar tillsammans ca 25.000 ha och finns utspridda runt hela Åland. Genom att lösa ett fiskekort erhåller du fiskerätten i samtligaområden.

En-, två- och sjudagarskort

Som besökare kan du välja mellan tre olika kort: endagskort, tvådagarskort eller sjudagarskort. Kortet berättigar till fiske med handredskap (kastspö, metspö och pilk). Trollingfiske är inte tillåtet.

Fiskekortet skall alltid finnas med då du är ute och fiskar och skall vid behov kunna uppvisas för tillsyningsman eller annan övervakande myndighet.

Gå varsamt fram i naturen

Då du planerar ditt fiske bör du observera att vissa områden är naturreservat och att det råder olika fiske- och landstigningsförbud. De enskilda områdenas regelverk hittar du på deras enskilda kartor som du erhåller då du löser ditt fiskekort.

Kortet gäller på samtliga områden som ingår i Ålands landskapsregerings fiskekortsområden var du kan idka fiske genom att lösa fiskekort.

Pris

Dagkort:                    5 €
Tvådagarskort:       10 €
Veckokort:               20 €

Försäljning av fiskekort till Landskapets fiskekortsområden:
Fiskekort.fi
iFiske.ax

Landskapets allmänna fiskeregler

Områden som ingår i Landskapet Ålands fiskekortsområde:
Stora BåtskärSignilskärFlatö, Idskär (Geta)Kråkskär-PargrundKastelholmStora LökskärHerröNåtö-JungfruskärÖstra LångskärBoxöStyrsöSkålklubbLänsmansgrundBjörkörSvartnö-Kaja