Lemböte

Regler och Anvisningar för fiskevattnet

Landskapsregeringens Allmänna regler för fiske

Begränsningar i område. Finns det fredade delar av området

Ja, mellan Granholm och Slätholmen

Begränsningar i tid. Vilka datum finns begränsningar

Året runt

Under tiden 15 april till 15 juni är det förbjudet att fiska från land på Åland.

Orsaken är att man inte ska störa sjöfågeln som häckar under den tiden. Från båt är det tillåtet att fiska hela året.

Begränsningar i arter, storlekar.

Landskapsregeringens Allmänna regler för fiske

Begränsningar i antalet fiskar som får tas upp

Kom ihåg att du fiskar för ditt nöjes skull. Ta inte upp mer fisk än vad du behöver för dagen. Om du vill ha med dig en del av fångsten hem anser vi att 2 fiskar är en lämplig mängd.

Begränsningar i antalet fiskare i området per dag

Utplantering av yngel, vilka och antal

Gädda           60 000

Sik                   4 000

Finns båtramp

Finns tankningsställe

Ja i Mariehamn

Pris:                                    

Dagkort                               10 €

Tredagarskort                    30 €

Årskort                              100 €

Försäljningsställen

www.fiskekort.fi