Storby

Regler och Anvisningar för fiskevattnet

Landskapsregeringens Allmänna regler för fiske

Enligt Visit Ålands ”Kontrakt för sportfiskare” i de tillämpliga delarna, fångstmängder, förbudstider, minimimått, fiskesätt

Begränsningar i område. Finns det fredade delar av område

Se kartan, fredade områden 15.4 - 15.6

Begränsningar i tid. Vilka datum finns begränsningar

Se kartan, fredade områden 15.4 - 15.6

Begränsningar i arter, storlekar.

Landskapsregeringens Allmänna regler för fiske

Begränsningar i antalet fiskar som får tas upp

Begränsningar i antalet fiskare i området per dag

Utplantering av yngel, vilka och antal

Storby byalags utplantering

-          1500 havsöring/år

-          60000 gäddyngel

-          4000 sik 1-somrig

Finns båtramp

Ja

Finns tankningsställe

Ja

Utsättning av yngel

Pris:                                    

Dagkort                               8 €

Tredagarskort                  15 €

Veckokort                         25 €

Årskort                              80 €

Försäljningsställen