Hulta by

Regler och anvisningar för fiskevattnet

Enligt Landskapsregeringens Allmänna regler för fisket

Fiskekort skall vara med vid fisket.

Nätfiskare ska ha namn på sina nätbojar.

Begränsningar i område. Finns det fredade delar av området

Begränsningar i tid. Vilka datum finns begränsningar

  • Handredskapsfiske är förbjudet från land 15.4−15.6.
  • Fiske av gös är förbjudet mellan 1−31.6.
  • Siken är fredad under tiden 20.10−5.11.

Begränsningar i arter, storlekar.

Enligt Landskapsregeringens Allmänna regler för fisket

Begränsningar i antalet fiskar som får tas upp

Begränsningar i antalet fiskare i området per dag

Finns inte

Utplantering av yngel, vilka och antal

20 000 gäddyngel 2013

Finns båtramp

Nej

Finns tankningsställe

Nej

Försäljningsställen

Pris:                                    

Dagkort                            10 €

Tredagarskort                  20 €

Veckokort                         20 €