Åva

Regler och Anvisningar för fiskevattnet

Landskapsregeringens Allmänna regler för fiske

Begränsningar i område. Finns det fredade delar av området

Begränsningar i tid. Vilka datum finns begränsningar

Begränsningar i arter, storlekar.

Landskapsregeringens Allmänna regler för fiske

Begränsningar i antalet fiskar som får tas upp

Begränsningar i antalet fiskare i området per dag

Utplantering av yngel, vilka och antal

Gädda                                   100 000

Öring                                         1 000

Sik                                             3 000

Finns båtramp

Finns tankningsställe

Pris:                                    

Dagkort                               15 €

Tredagarskort                    25 €

Veckokort                           40 €

Försäljningsställen          

www.fiskekort.fi         

Brändö Andelshandel tel. 018-56 107

Laxudden stugby tel. 0405-640 619