Väderskär

Regler och Anvisningar för fiskevattnet

Landskapsregeringens Allmänna regler för fiske

Begränsningar i område. Finns det fredade delar av området

Nej

Begränsningar i tid. Vilka datum finns begränsningar

Begränsningar i arter, storlekar.

Landskapsregeringens Allmänna regler för fiske

Gädda får tas upp mellan 55 cm och 90 cm

Begränsningar i antalet fiskar som får tas upp

1 gädda per dag

Begränsningar i antalet fiskare i området per dag

Utplantering av yngel, vilka och anta

Gädda                       100 000

Sik                               30 000

Finns båtramp

Ja på Västra Simskäla

Finns tankningsställe

Närmast är Vårdö Närbutik

Pris:                                    

Dagkort                     8 €

Tvådagarskort       12 €

Försäljningsställen

www.fiskekort.fi