Lappo Sportfiskevatten

Regler och Anvisningar för fiskevattnet

Landskapsregeringens Allmänna regler för fiske

Begränsningar i område. Finns det fredade delar av området

Begränsningar i tid. Vilka datum finns begränsningar

Begränsningar i arter, storlekar.

Landskapsregeringens Allmänna regler för fiske

Begränsningar i antalet fiskar som får tas upp

Begränsningar i antalet fiskare i området per dag

Utplantering av yngel, vilka och antal

Finns båtramp

Finns tankningsställe

Lappo gästhamn +358 45 1255516

Pris:                                    

Dagkort                                 8 €                 

Veckokort                           25 €

Försäljningsställen

Pellas Gästhem +358 40 8324 333