Ödkarby, Sålis och Ovanåker

Regler och Anvisningar för fiskevattnet

Landskapsregeringens Allmänna regler för fiske

Begränsningar i område. Finns det fredade delar av området

Nej

Begränsningar i tid. Vilka datum finns begränsningar

Begränsningar i arter, storlekar.

Landskapsregeringens Allmänna regler för fiske

Begränsningar i antalet fiskar som får tas upp

Begränsningar i antalet fiskare i området per dag

Utplantering av yngel, vilka och antal

Gädda               40 000

Lax 2-årig              500

Finns båtramp

Ja, i Ödkarbyviken

Finns tankningsställe

Pris:                                    

Dagkort                               10 €

Veckokort                           30 €

Försäljningsställen

www.fiskekort.fi

Matkroken Kroklund,  tel +358 (0) 18-48177, [email protected]

Lillhopstugor