Strömma

Regler och Anvisningar för fiskevattnet

Landskapsregeringens Allmänna regler för fiske

Gör inte intrång på andra människors tomter, bryggor och badställen. Visa hänsyn till människor och natur. Stör inte häckande fåglar och annat vilt. Under tiden 15.4 till 15.6 är det förbjudet att idka spinnfiske från strand.

Begränsningar i område. Finns det fredade delar av området

1. Västerfjärden: Fredad 1.4-31.5
2. Söderfjärden, Mjärdvik och Söderviken: Fredad 1.4-31.5. Fiskekort berättigar inte till fiske inom området under någon tid på året.
3. Korrvik: Fredad 1.4-31.5
4. Norrviken: Fredad 1.4-31.5 Fiskekort berättigar inte till fiske inom området under någon tid på året.
5. Klobbaviken: Fredad 1.4-31.5.
6. Skarpnåtöviken: Fredad hela året.

Begränsningar i tid. Vilka datum finns begränsningar

Begränsningar i arter, storlekar.

Enligt Landskapsregeringens Allmänna regler för fiske

Begränsningar i antalet fiskar som får tas upp

2 gäddor/gösar per dagskort. Observera att gösfiske är förbjudet 1-25 juni.

Begränsningar i antalet fiskare i området per dag

Utplantering av yngel, vilka och antal 2016

Gädda                                    50 000

Sik                                            1 000

Finns båtramp

Nej, finns inte

Finns tankningsställe

Nej, finns inte

Pris:                                    

Dagkort                              5 €

Veckokort                         15 €

Månadskort                      50 €

Årskort                            100 €

Försäljningsställen

Britt-Marie Häger  tel. +358 (0)18 37227, +358 (0)40 5538 712

e-post: [email protected]