Haddnäs

Regler och Anvisningar för fiskevattnet

Landskapsregeringens Allmänna regler för fiske

Fiske endast från båt med handredskap

Begränsningar i område. Finns det fredade delar av området

Begränsningar i tid. Vilka datum finns begränsningar

Begränsningar i arter, storlekar.

Landskapsregeringens Allmänna regler för fiske

Begränsningar i antalet fiskar som får tas upp

Begränsningar i antalet fiskare i området per dag

Utplantering av yngel, vilka och antal

Finns båtramp

Finns tankningsställe

Pris:                                    

Dagskort                  10 € 

Försäljningsställen     

www.fiskekort.fi