Sandö

Regler och Anvisningar för fiskevattnet

Landskapsregeringens Allmänna regler för fisket

Catch & Release fiske rekommenderas

Begränsningar i område. Finns det fredade delar av området

Begränsningar i tid. Vilka datum finns begränsningar

Begränsningar i arter, storlekar.

Landskapsregeringens Allmänna regler för fisket

Begränsningar i antalet fiskar som får tas upp

1 gädda per dag

Begränsningar i antalet fiskare i området per dag

Utplantering av yngel, vilka och antal

Årligen

Gädda            20 000

Finns båtramp

Vid Sandösunds camping

Finns tankningsställe

Vårdö närbutik

Pris:                                    

Dagkort                                    8 €

Tvådagarskort12 €

Tredagarskort                       15 €

Veckokort                              25 €

Försäljningsställen                    

Fiskekort.fi

Sandösunds camping

Trollvägen 40

Tel 47750

www.sandocamping.aland.fi/.