Ytterby

Regler och Anvisningar för fiskevattnet

Landskapsregeringens Allmänna regler för fiske

Begränsningar i område. Finns det fredade delar av området

Begränsningar i tid. Vilka datum finns begränsningar

Begränsningar i arter, storlekar.

Landskapsregeringens Allmänna regler för fiske

Begränsningar i antalet fiskar som får tas upp

Inga begränsningar på antalet fiskar, men max två nät á 60 meter och 10 krokar per dag.

Begränsningar i antalet fiskare i området per dag

Utplantering av yngel, vilka och antal

Sik                       1 000
Laxöring                 200

Finns båtramp

Finns inte, men det går bra att sjösätta vid badplatsen Tingebergsvägen.

Finns tankningsställe


Pris:                                    

Dagkort                                5 €

Veckokort                           15 €

Månadskort                        30 €

Årskort                                60 €


Försäljningsställen

www.fiskekort.fi

Jan-Olof Karlsson     tel. + 358 (0) 1831019