Hjortö-Germundö

Regler och Anvisningar för fiskevattnet

Landskapsregeringens Allmänna regler för fiske

Fisket är förbjudet och begränsat till fastighetsägare och stuggäster.


Begränsningar i område. Finns det fredade delar av området

Fisket är förbjudet och begränsat till fastighetsägare och stuggäster.


Begränsningar i tid. Vilka datum finns begränsningar


Begränsningar i arter, storlekar.


Begränsningar i antalet fiskar som får tas upp


Begränsningar i antalet fiskare i området per dag


Utplantering av yngel, vilka och antal


Finns båtramp


Finns tankningsställe

Pris:                                    
I dagsläget säljs inte några fiskekort för detta område.