Korsö

Regler och Anvisningar för fiskevattnet

Enligt Landskapsregeringens Allmänna regler för fisket

Begränsningar i område. Finns det fredade delar av området

Ja

Begränsningar i tid. Vilka datum finns begränsningar

Fredat område enligt karta 15/4-15/6

Begränsningar i arter, storlekar.

Enligt Landskapsregeringens Allmänna regler för fisket

Nätfiske förbjudet.

Begränsningar i antalet fiskar som får tas upp

Max 2 gäddor per person och dag.

Begränsningar i antalet fiskare i området per dag

Finns inte

Utplantering av yngel, vilka och antal

Finns båtramp

Finns tankningsställe

Pris:                                    

Dagkort                               15 €             

Veckokort                           40 €

Tredagarskort                    30 €

Månadskort                        60 €

Årskort                             100 €