Dånö

Regler och Anvisningar för fiskevattnet

Landskapsregeringens Allmänna regler för fiske

Fiske från land förbjudet 15.4 - 15.6

Visa hänsyn till stugområden och fågelliv

Begränsningar i område. Finns det fredade delar av område

Dånö Träsk

Begränsningar i tid. Vilka datum finns begränsningar

Dånö Träsk är fredad året runt.

Begränsningar i arter, storlekar.

Landskapsregeringens Allmänna regler för fiske

Minimimått på gädda 60 cm

Begränsningar i antalet fiskar som får tas upp

2 stycken per person och fiskart (gädda, sik, lax, laxöring, gös och braxen)
samt 4 stycken abborrar per person per dag.

Begränsningar i antalet fiskare i området per dag

Utplantering av yngel, vilka och antal

50 000           gädda

10 000           sik

80 000           lake

Finns båtramp

Ja

Finns tankningsställe

Nej

Pris:                                    

Dagkort                              10

Veckokort                         25 €

Försäljningsställen