Eckerökortet

Regler och Anvisningar för fiskevattnet: 

Följer Landskapsregeringens Allmänna regler för fisket.

Begränsningar i område. Finns det fredade delar av området:

Ja, totalt 9 fredade områden

Begränsningar i tid. Vilka datum finns begränsningar:

15.4-15.6

Begränsningar i arter, storlekar.:

Följer Landskapsregeringens Allmänna regler för fisket.

Begränsningar i antalet fiskar som får tas upp:

Begränsningar i antalet fiskare i området per dag: 

Finns inte

Utplantering av yngel, vilka och antal

Eckerökortets utplantering under 2013:

  • 100 000 st gäddyngel,
  • 4000 st 2-åriga havsöringar,
  • 3000 st sikyngel

Finns båtramp:

Ja

Finns tankningsställe:

Ja

Pris:

Dagkort:                        15 €

Tredagarskort:              20 €

Veckokort:                     40 €

Årskort:                       130 €