Möckelö

Regler och Anvisningar för fiskevattnet

Landskapsregeringens Allmänna regler för fiske

Begränsningar i område. Finns det fredade delar av området

Burfjärden fram till 15.5

Begränsningar i tid. Vilka datum finns begränsningar

Burfjärden fram till 15.5

Begränsningar i arter, storlekar.

Landskapsregeringens Allmänna regler för fiske

Begränsningar i antalet fiskar som får tas upp

Två fiskar per dag

Begränsningar i antalet fiskare i området per dag

Utplantering av yngel, vilka och antal

Gädda                             10 000

Öring tillsammans med Hammaruddakortet

Finns båtramp

I Mariehamn

Finns tankningsställe

I Mariehamn

Pris:                                    

Dagkort                              6 €

Tredagarskort                 15 €

Veckokort                        18 €  

Försäljningsställen                    

www.fiskekort.fi