Sibby

Regler och Anvisningar för fiskevattnet

Landskapsregeringens Allmänna regler för fiske

Begränsningar i område.

Finns det fredade delar av området

Ja, se kartan

Begränsningar i tid.

Vilka datum finns begränsningar

Året runt

Begränsningar i arter, storlekar.

Landskapsregeringens Allmänna regler för fiske

Gädda 60 cm

Begränsningar i antalet fiskar som får tas upp

2 gäddor per dag

Begränsningar i antalet fiskare i området per dag

Utplantering av yngel, vilka och antal

Gädda 10 000

Sik

Finns båtramp

Finns tankningsställe

Pris:                                    

Dagkort                                 5 €

Månadskort                        10 €

Årskort                                25 €

Försäljningsställen

www.fiskekort.fi

Tom Berglund, Nötviken 26 Tel: + 358 18 43776

Sonja Berglund, Söbbrinksvägen, Tel: + 358 18 45307

Rainer Blomqvist, Kejsarkullen, Tel: + 358 18 48488

Aulis Lind, Nötviken, Tel: + 358 18 43064

Folke Jansson, Tengsödavik, Tel: + 358 18 457 522 1622