Finnö, Kökar

Regler och Anvisningar för fiskevattnet

Landskapsregeringens Allmänna regler för fiske

Begränsningar i område. Finns det fredade delar av området

Begränsningar i tid. Vilka datum finns begränsningar

Inget gäddfiske fram till 21.6

Begränsningar i arter, storlekar.

Landskapsregeringens Allmänna regler för fiske

Begränsningar i antalet fiskar som får tas upp

1 Gädda per person och dag.

Begränsningar i antalet fiskare i området per dag

Utplantering av yngel, vilka och antal

Gädda             10 000 årligen

Finns båtramp

Finns tankningsställe

Pris:                                    

Dagkort                                 7 €

Veckokort                           30 €

Försäljningsställen

www.fiskekort.fi

Bo Ponthin