Flaka

Regler och Anvisningar för fiskevattnet

Landskapsregeringens Allmänna regler för fiske

Fiske endast från båt med handredskap

Begränsningar i område. Finns det fredade delar av området

Begränsningar i tid. Vilka datum finns begränsningar

Begränsningar i arter, storlekar.

Landskapsregeringens Allmänna regler för fiske

Begränsningar i antalet fiskar som får tas upp

Gädda 2 st per dag

Begränsningar i antalet fiskare i området per dag

Utplantering av yngel, vilka och antal

Finns båtramp

Ja, Bocknäs

Finns tankningsställe

Utsättning av yngel

Pris:                                    

Dagkort                              10 €

Tredagarskort                   20 €