Sonboda

Regler och anvisningar för fiskevattnet

Landskapsregeringens Allmänna regler för fiske

Gör inte intrång på andra människors tomter, bryggor och badställen.

Visa hänsyn till människor och natur. Stör inte häckande fåglar och annat vilt.

Under tiden 15.4–5.6 är det förbjudet att idka spinnfiske från land.


Begränsningar i område. Finns det fredade delar av området


Begränsningar i tid. Vilka datum finns begränsningar


Begränsningar i arter, storlekar.

Landskapsregeringens Allmänna regler för fiske


Begränsningar i antalet fiskar som får tas upp

2 gäddor per fiskare/dag


Begränsningar i antalet fiskare i området per dag


Utplantering av yngel, vilka och antal

Gädda                40 000


Finns båtramp

Ja, båtramper finns i Finholma (vid Embarsund), Hastersboda (Storgetösund) och i Degerby centrum (vid butiken).


Finns tankningsställe 
i Degerby


Pris:                                    

Dagkort                   10 €                      

Veckokort                20 €

Månadskort             30 €


Försäljningsställen

www.fiskekort.fi

Turistinformationen i Degerby under perioden 14.6–18.8

Stig Sundblom, tel. +358 40 040 6937

Åke Henriksson, tel. +358 40 548 4202