Västra Mångstäkta

Regler och Anvisningar för fiskevattnet

Landskapsregeringens Allmänna regler för fiske

Begränsningar i område. Finns det fredade delar av området

Begränsningar i tid. Vilka datum finns begränsningar

Begränsningar i arter, storlekar.

Landskapsregeringens Allmänna regler för fiske

Begränsningar i antalet fiskar som får tas upp

Rekommenderar Catch & release fiske

Begränsningar i antalet fiskare i området per dag

Utplantering av yngel, vilka och antal

Finns båtramp

Delviks brygga, Delviksvägen

Finns tankningsställe

Pris:                                    

Dagkort                                 5 €

Veckokort                           15 €

Försäljningsställen      

www.fiskekort.fi