Norrby

Regler och Anvisningar för fiskevattnet

Landskapsregeringens Allmänna regler för fiske

Begränsningar i område. Finns det fredade delar av område

Begränsningar i tid. Vilka datum finns begränsningar

Begränsningar i arter, storlekar.

Landskapsregeringens Allmänna regler för fiske

Begränsningar i antalet fiskar som får tas upp

Begränsningar i antalet fiskare i området per dag

Utplantering av yngel, vilka och antal

40 000           gädda

1 500             sik

95 % av intäkterna för fiskekort, går till utsättning av yngel

Finns båtramp

Ja

Finns tankningsställe

Utsättning av yngel

Pris:                                    

Dagkort                               10 €

Veckokort                           30 €

Årskort                                70 €

Försäljningsställen