Önningeby

Regler och Anvisningar för fiskevattnet

Landskapsregeringens Allmänna regler för fiske

Trollingfiske förbjudet

Begränsningar i område. Finns det fredade delar av område

Begränsningar i tid. Vilka datum finns begränsningar

Begränsningar i arter, storlekar.

Landskapsregeringens Allmänna regler för fiske

Begränsningar i antalet fiskar som får tas upp

Begränsningar i antalet fiskare i området per dag

Utplantering av yngel, vilka och antal

Gädda           60 000
Sik                   2 000             
Havsöring           500             


Finns båtramp

Finns tankningsställe

Pris:                                    

Dagkort                              10 €

Tredagarskort                    20 €  

Veckokort                           30 €

Försäljningsställen