Enklinge

Regler och Anvisningar för fiskevattnet

Landskapsregeringens Allmänna regler för fiske.
För sportfiskare ingår ej nätläggning.


Begränsningar i område. Finns det fredade delar av området

Inga fredningsområden inom fiskekortsområdet.


Begränsningar i tid. Vilka datum finns begränsningar

1 april – 15 juni


Begränsningar i arter, storlekar.

Landskapsregeringens Allmänna regler för fiske


Begränsningar i antalet fiskar som får tas upp

Begränsningar i antalet fiskare i området per dag

Utplantering av yngel, vilka och antal

Gädda           50 000

Sik                   5 000

Öring             10 000


Finns båtramp

2 stycken: en vid färjfästet och en vid norra hamnen.


Finns tankningsställe


Pris                                    

Dagkort                  10 €                    

Veckokort               25 €                     

Månad                     60 €                    

Försäljningsställen

Fiskekort säljs i Enklingebutiken (+ 358 18 55 303) samt på fiskekort.fi