Björkö by

Regler och Anvisningar för fiskevattnet

Landskapsregeringens Allmänna regler för fiske

Elfiske och fiske med  ljuster är förbjudet

Vid fiske utan fiskekort debiteras 50 €.

Begränsningar i område. Finns det fredade delar av området

Ja, beskrivet i karta

Begränsningar i tid. Vilka datum finns begränsningar

Område 1 och 2, förbud under 15/4 till 15/6 att spinnfiska Gädda och Abborre

Begränsningar i arter, storlekar.

Landskapsregeringens Allmänna regler för fiske

Begränsningar i antalet fiskar som får tas upp

Begränsningar i antalet fiskare i området per dag

Utplantering av yngel, vilka och antal

Finns båtramp

Finns tankningsställe

Lappo gästhamn,

Pris:

Dagkort                             10€

Veckokort                         25€

Månadskort                      35€

Årskort                              70€

Försäljningsställen

Lappo Handelslag  www.fiskekort.fi