Allmänt vatten

Regler och Anvisningar för fiskevattnet

Landskapsregeringens Allmänna regler för fiske

På allmänt vatten har alla rätt att fiska för husbehov. Detta gäller mete, fiske med spö, pilkfiske och trolling. 

Handredskapsfiske från land är förbjudet 15.4. - 15.6.

Läs mer här

Begränsningar i område. Finns det fredade delar av området

Begränsningar i tid. Vilka datum finns begränsningar

Begränsningar i arter, storlekar.

Begränsningar i antalet fiskar som får tas upp

Fiske tillåtet för husbehov

Utplantering av yngel, vilka och antal

Finns båtramp

Finns tankningsställe

Pris:                                    

Fiske för husbehov på allmänt vatten är kostnadsfritt