Tengsöda

Regler och Anvisningar för fiskevattnet

Landskapsregeringens Allmänna regler för fisket

Begränsningar i område.

Finns det fredade delar av området

Fiske förbjudet året runt i träsken och Inre viken

Begränsningar i tid.

Vilka datum finns begränsningar

Begränsningar i arter, storlekar.

Landskapsregeringens Allmänna regler för fisket

Begränsningar i antalet fiskar som får tas upp

Begränsningar i antalet fiskare i området per dag

Utplantering av yngel, vilka och antal

Årligen Gädda                40 000

Sik                                   2 000

Finns båtramp

Ja vid Sveden

Finns tankningsställe

Pris:                                    

Dagkort                       10 €

Tredagarskort           15 €

Veckokort                  25 €

Försäljningsställen

www.fiskekort.fi

Mörns i Tengsöda, Östergårds 7,  tel 0457 52 44 209 Hjördis Holmström i Abborvassa