Bomarsund-Prästö

Regler och Anvisningar för fiskevattnet

Landskapsregeringens Allmänna regler för fiske

Bomarsund-Prästö tillåter fiske från land med handredskap.


Begränsningar i område. Finns det fredade delar av området

Notviken är fredat för fiske året runt


Begränsningar i tid. Vilka datum finns begränsningar

Under perioden 15.4 –15.6 är det förbjudet att från strand idka spinnfiske och annat fiske med drag från land.


Begränsningar i arter, storlekar.

Landskapsregeringens Allmänna regler för fiske


Begränsningar i antalet fiskar som får tas upp

Begränsningar i antalet fiskare i området per dag

Utplantering av yngel, vilka och antal

Årligen: Gädda            30 000
Sik                    3 000
Öring                1 500  

Finns båtramp

Finns tankningsställe


Pris:                                    

Dagkort                               8 €

Veckokort                          25 €
 

Försäljningsställen          

  • Fiskekort.fi
  • Knallen, Finby under öppethållningstider
  • Puttes Camping under öppethållningstider
  • Fiskarboden, Mariehamn under deras öppehållningstider