Föglö Kapellförsamling

Regler och Anvisningar för fiskevattnet

Landskapsregeringens Allmänna regler för fiske

Trolling är inte tillåtet

Begränsningar i område. Finns det fredade delar av området

Flera områden är fredade året runt, se kartan

Begränsningar i tid. Vilka datum finns begränsningar

Begränsningar i arter, storlekar.

Landskapsregeringens Allmänna regler för fiske

Begränsningar i antalet fiskar som får tas upp

Ta inte upp mera fisk än vad du behöver för dagen

Begränsningar i antalet fiskare i området per dag

Utplantering av yngel, vilka och antal

Hälften av intäkterna från fiskekorten går till utplantering av yngel

Finns båtramp

Finns tankningsställe

Degerby gästhamn

Försäljning

Dagskort          6 

Veckokort       15

Månadskort    30

Årskort           60

www.fiskekort.fi