Karlby

Regler och Anvisningar för fiskevattnet

Landskapsregeringens Allmänna regler för fiske

Begränsningar i område. Finns det fredade delar av området

3 st områden se kartan

Begränsningar i tid. Vilka datum finns begränsningar

Fiske förbjudet på fredade områden 15.4 - 1.6

Begränsningar i arter, storlekar.

Landskapsregeringens Allmänna regler för fiske

Begränsningar i antalet fiskar som får tas upp

Begränsningar i antalet fiskare i området per dag

Utplantering av yngel, vilka och antal

Nej

Finns båtramp

Karlby

Finns tankningsställe

Karlby

Pris:                                    

Dagkort                               8 €

Veckokort                           30 €

Årskort                                85 €

Försäljningsställen   

fiskekort.fi

Bageriets Café

Karlby

22730 Kökar

Tel 018-43 900