Hammaruddakortet

Regler och Anvisningar för fiskevattnet

Enligt Landskapsregeringens Allmänna regler för fiske.

Begränsningar i område. Finns det fredade delar av området

Begränsningar i tid. Vilka datum finns begränsningar

Begränsningar i arter, storlekar.

Enligt Landskapsregeringens Allmänna regler för fiske.

Begränsningar i antalet fiskar som får tas upp

Begränsningar i antalet fiskare i området per dag

Utplantering av yngel, vilka och antal

Finns båtramp

Finns tankningsställe

Utsättning av yngel

Pris:                                                          

Dagkort                                10 €

Tredagarskort                     15 €

Veckokort                            25 €