Södra Marsund

Regler och Anvisningar för fiskevattnet

Fiske från land förbjudet 15.4 - 15.6

Trolling är förbjudet

Visa hänsyn till stugområden och fågelliv.

Enligt Landskapsregeringens Allmänna regler för fiske

Begränsningar i område. Finns det fredade delar av området

4 områden med fiskeförbud året runt. Se kartan

Begränsningar i tid. Vilka datum finns begränsningar

Begränsningar i arter, storlekar.

Enligt Landskapsregeringens Allmänna regler för fiske

Begränsningar i antalet fiskar som får tas upp

Endast för husbehov

Begränsningar i antalet fiskare i området per dag

Utplantering av yngel, vilka och antal

Gädda                                40 000

Öring                                  3000 (2 år)

Finns båtramp

Ja

Finns tankningsställe

Ja

Pris:                                    

Dagkort                             10 €

Veckokort                         20 €

Månadskort                      50 €

Årskort                              80 €

Fastboende/år                  20 €

Försäljningsställen