Söderby

Regler och anvisningar för fiskevattnet

Landskapsregeringens Allmänna regler för fiske

Fiskekartor fås i samband med köp av fiskekort.

Gör inte intrång på andra människors tomter, bryggor och badställen. Visa hänsyn till människor och natur. Stör inte häckande fåglar och annat vilt.


Begränsningar i område. Finns det fredade delar av område

På Mellanviken-området är det förbjudet att fiska under perioden 15.4–31.5.


Begränsningar i tid. Vilka datum finns begränsningar

Det är förbjudet att idka spinnfiske från strand under perioden 15.4–15.6.


Begränsningar i arter, storlekar.

Landskapsregeringens Allmänna regler för fiske

Minimimått:
 - Gädda: 50 cm
 - Sik: 35 cm
 - Lax: 60 cm
 - Laxöring: 50 cm
 - Gös: 40 cm
 - Braxen: 42 cm


Begränsningar i antalet fiskar som får tas upp

max 3 st gäddor


Begränsningar i antalet fiskare i området per dag


Utplantering av yngel, vilka och antal

20 000           gädda

2 000             sik


Finns båtramp

Ja, södra Söderby


Finns tankningsställe


Pris:                                    

Dagkort                                8 €

Veckokort                           30 €

Försäljningsställen