Östergeta

Regler och Anvisningar för fiskevattnet

Landskapsregeringens Allmänna regler för fiske

Begränsningar i område. Finns det fredade delar av området

Mönsfladan

Begränsningar i tid. Vilka datum finns begränsningar

1/4-15/5

Begränsningar i arter, storlekar.

Landskapsregeringens Allmänna regler för fiske

Begränsningar i antalet fiskar som får tas upp

Begränsningar i antalet fiskare i området per dag

Utplantering av yngel, vilka och antal

Gädda

Öring

Sik

Lake

Ål

Finns båtramp

Lisström

Finns tankningsställe

Havsvidden

Pris:                                    

Dagkort                           5 €

Veckokort                      15 €

Försäljningsställen

Getaboden