Finholma

Regler och anvisningar för fiskevattnet

Landskapsregeringens Allmänna regler för fiske


Begränsningar i område. Finns det fredade delar av området

Ja, flera områden fredade året runt. Se karta


Begränsningar i tid. Vilka datum finns begränsningar


Begränsningar i arter, storlekar.

Landskapsregeringens Allmänna regler för fiske


Begränsningar i antalet fiskar som får tas upp


Begränsningar i antalet fiskare i området per dag


Utplantering av yngel, vilka och antal

Gädda             50 000

Deltar i sikprägling


Finns båtramp

Embarsund, Hastersboda (Storgetösund) och Degerby (vid butiken)


Finns tankningsställe
 i Degerby

Pris:                                    

Dagkort             5 €

Veckokort        10 €

Månadskort     30 € 

Försäljningsställen

www.fiskekort.fi

Turistinformationen i Degerby under perioden 14.6–18.8

Lasse Sundblom, tel. +358 40 721 077