Vestergeta

Regler och Anvisningar för fiskevattnet

Landskapsregeringens Allmänna regler för fiske

Begränsningar i område. Finns det fredade delar av området

Långviken och Långesundet

Begränsningar i tid. Vilka datum finns begränsningar

Fiskeförbud 1.4-30.5

Begränsningar i arter, storlekar.

Landskapsregeringens Allmänna regler för fiske

Begränsningar i antalet fiskar som får tas upp

Begränsningar i antalet fiskare i området per dag

Utplantering av yngel, vilka och antal

Finns båtramp

Lökholmen och Hällö

Finns tankningsställe

Havsvidden

Pris:                                    

Dagkort                                 5 €                                      

Veckokort                           15 €

Försäljningsställen

Getaboden