Andersö (inte Hagaby!)

Kortet gäller på Andersö fiskekortsområden


Regler och anvisningar för fiskevattnet

Landskapsregeringens Allmänna regler för fiske


Begränsningar i område. Finns det fredade delar av område

Fisket är förbjudet på Hagaby-området under tiden 1.3–15.6.


Begränsningar i tid. Vilka datum finns begränsningar


Begränsningar i arter, storlekar.

Landskapsregeringens Allmänna regler för fiske


Begränsningar i antalet fiskar som får tas upp


Begränsningar i antalet fiskare i området per dag


Utplantering av yngel, vilka och antal

20 000           gädda


Finns båtramp

Ja, Hällö brygga i Geta


Finns tankningsställe


Utsättning av yngel


Pris:                                    

Dagkort                                8 €     

Veckokort                           30 €  

Årskort                               80 €

Försäljningsställen                                                 

  • Ålands skoservice i Godby
  • Getaboden