Kort och gott om Åland

Skärgården med sina öar, klimatet och läget gör Åland unikt. Från begynnelsen har ålänningarna färdats på och livnärt sig av havet. Havet har också satt villkoren för ö-livet. Öarnas position mitt i Östersjön har gjort Åland till en naturlig bas för sjöfart och mötesplats för resande i alla tider.

Historia präglad av hav

De första invånarna befolkade Åland för ca 7 000 år sedan då människor kom till Åland för att jaga säl och fiska. I alla tider sedan dess har Åland varit en strategisk plats för sjöfarare, och Ålands historia präglas starkt av havet och sjöfarten.

En viktig tidsperiod i åländsk historia är sjöfartsepoken ca 100 år sedan. Då var Mariehamn hemmahamn för stora segelfartyg, bl.a. Pommern, som idag är det enda bevarade fyrmastade handelssegelfartyget av sitt slag. 

Fakta om Åland

Cirka 20.000 öar och skär varav cirka 6.700 namngivna och 60 bebodda 
Totalareal: 13517 km2, varav landareal 1527 km2 
Längsta avstånd på huvudön: ca 50 km
Tidszon: +2 GMT.
Valuta: Euro
Invånarantal: ca 30 000
Sevärdheter: Kastelholms slott, Bomarsunds fästning, segelfartyget Pommern, Eckerö Post- och tullhus.
Att göra på Åland: Vandring, discgolf, stugliv, båtliv, fiske, golf

Åland blir en del av Finland

Tiden för 100 år sedan är en betydelsefull tidsperiod i Ålands historia även av en annan orsak. Några år efter att Finland hade utropat sin självständighet som stat 1917, avgjordes i juni 1921 att Åland skulle tillfalla Finland, givet att ögruppen fick förbli svenskspråkig och demilitariserad och ha en hög grad av självstyrelse.

Det självstyrda Åland

Åland är sedan 1921 ett självstyrande landskap i republiken Finland. Ålands självstyrelses lagting sammanträdde första gången den 9 juni 1922, och den 9 juni blev därefter Ålands självstyrelsedag. Självstyrelsen innebär att Åland har egen regering och eget lagting med egen budget och lagstiftningsrätt inom bland annat utbildning, sjukvård, näringsliv, kommunförvaltning och trafik.

Egen flagga, egna frimärken och registerskyltar samt toppdomänen ”ax” är också betydelsefulla tecken för det autonoma Åland.

Åland är sedan 1921 ett självstyrande landskap i republiken Finland. Ålands självstyrelses lagting sammanträdde första gången den 9 juni 1922, och den 9 juni blev därefter Ålands självstyrelsedag.

Självstyrelsen innebär att Åland har egen regering och eget lagting med egen budget och lagstiftningsrätt inom bland annat utbildning, sjukvård, näringsliv, kommunförvaltning och trafik. Egen flagga, egna frimärken och registerskyltar samt toppdomänen ”ax” är också betydelsefulla tecken för det autonoma Åland.

Åländsk hembygdsrätt

Åland har en plats i den finska riksdagen och egen representation i det nordiska samarbetet. Åland är enligt grundlag enspråkigt svenskt och invånarna får hembygdsrätt från födseln eller efter fem års boende. Hembygdsrätten är en förutsättning för att få äga mark och fastigheter samt att få idka näringsverksamhet på Åland.

År 2022 är det 100 år sedan Åland blev självstyrt. Märkesåret Åland 100 uppmärksammas under ett helt år, från den 9 juni 2021 fram till den 9 juni 2022. Under märkesåret ordnas en mängd intressanta kulturevenemang och festligheter runt om på Åland.

Ett modernt samhälle med unik natur och egen kultur

Åland är idag ett modernt samhälle med nästan 30 000 invånare och bra förbindelser både väster- och österut. De åländska rötterna är djupt rotade i sjöfarten och Åland är ännu idag en bas för många rederier.

Åland trafikeras med moderna färjor och har mer än ett färjeanlöp per timme. Staden Mariehamn har ca 11.700 invånare och dessutom finns 15 landsbygds- och skärgårdskommuner. Åland har egen högskola, framgångsrika företag, egna lokaltidningar och -radio.

Flest soltimmar i Norden, ett milt havsklimat och de tusentals små öarna har gett Åland en artrik och varierad natur. Havet och miljön är viktiga för ålänningar och såväl friluftsliv, stugliv som båtliv hör till många ålänningars fritidsintressen.

Ålänningar är stolta över sin historia, skärgård och kulturarv. Talkoandan och samhörighetskänslan lever starka hos ålänningar – på en ö mitt i havet behöver man varandra och i stormiga tider behöver alla hjälpas åt och dra åt samma håll.

Läs mer