Båtskär

Ålands hållbarhetsarbete

Åland ska vara fullt ut hållbart senast år 2051. Det målet satte Ålands lagting och landskapsregering upp år 2014. Samtidigt satte man upp sju strategiska mål som ska vara uppnådda redan 2030. Bland dem nämns till exempel att allt vatten ska ha en god kvalitet, Åland ska ha en markant högre andel energi från förnyelsebara källor och man ska ha hållbara och medvetna konsumtions- och produktionsmönster.

Arbete görs på många plan

För att nå målen jobbar ålänningarna hårt på många olika plan. Man anlägger våtmarker för att hejda näringsämnen från att rinna ut i vattendragen, man gör satsningar på sol- och vindenergi och man ser till att kollektivtrafiken drivs med biobränsle. Flera jordbrukare väljer att odla ekologiskt och hela matklustret jobbar enligt Ålands hållbara livsmedelsstrategi, restauranger och butiker gör sitt bästa för att minska på matsvinn och plastförbrukning, och många hantverkare skapar nya saker av återbrukat material.

Hållbarhetscertifierade turistföretag

Inom turismbranschen är det många som redan fått en stämpel för sitt goda hållbarhetsarbete. År 2013 började ålänningarna arbeta med den internationellt ledande hållbarhetscertifieringen Green Key. Efter sex år hade över 20 anläggningar fått certifikatet och målet är naturligtvis att certifiera ännu fler anläggningar. På Åland finns även anläggningar som fått den nordiska miljömärkningen Svanen. 

Läs mer om Green Key och de certifierade verksamheterna på Åland.

Efterfrågan ökar

Allt fler besökare och konsumenter efterfrågar hållbara lösningar och på Åland ser man att den här trenden fortsätter att växa. Tidigare var hållbarhet förknippat med lyxturism, i dag ses det snarare som en självklarhet. Ålänningarna vill kunna möta de krav som besökare ställer och man vill erbjuda en vistelse med hållbara aktiviteter på en ö i ett friskt hav. Arbetet för att nå detta mål pågår med full kraft.

Läs mer