Båtskär

Ympäristötyö Ahvenanmaalla

Ahvenanmaan on saavutettava kaikki kestävän kehityksen tavoitteet viimeistään vuonna 2051. Tämä oli Ahvenanmaan maakuntapäivien ja maakuntahallituksen päätös vuonna 2014. Samalla asetettiin seitsemän strategista tavoitetta, jotka tulee saavuttaa jo vuonna 2030. Esimerkiksi kaiken veden on oltava hyvälaatuista, uusiutuvien energialähteiden osuutta on nostettava huomattavasti ja kulutus- ja tuotantotapojen on oltava kestäviä ja tietoon perustuvia.

Työtä monella tasolla

Tavoitteiden saavuttamiseksi ahvenanmaalaiset toimivat monella tasolla. Perustetaan kosteikkoja, jotta ravinteet eivät huuhtoutuisi vesistöihin, panostetaan aurinko- ja tuulienergiaan sekä sopeutetaan julkinen liikenne käyttämään biopolttoainetta. Monet maanviljelijät valitsevat ekologisen viljelyn ja koko elintarvikeklusteri toimii Ahvenanmaan kestävän elintarvikestrategian mukaan, ravintolat ja myymälät tekevät parhaansa vähentääkseen ruokahävikkiä ja muovin käyttöä, ja monet käsityöläiset valmistavat kierrätysmateriaaleista uusia tuotteita.

Kestävyyssertifioituja matkailuyrityksiä

Monet matkailualan toimijoista ovat jo saaneet todisteen hyvästä ympäristö- ja kestävyystyöstään. Ahvenanmaalla aloitettiin työt johtavan kansainvälisen kestävyyssertifioinnin Green Keyn saavuttamiseksi vuonna 2013. Nyt sertifikaatti on myönnetty jo yli 20 toimijalle, ja tavoitteena on jatkaa uusien kohteiden sertifiointia. Ahvenanmaalla on myös matkailuyrityksiä, joilla on pohjoismainen Joutsenmerkki.

Lue lisää Green Key-ympäristösertifikaateista ja sertifioiduista matkailualan yrityksistä Ahvenanmaalla.

Kysyntä kasvaa

Yhä useammat kävijät ja kuluttajat kysyvät kestäviä ratkaisuja, ja Ahvenanmaalla tämä trendi jatkaa kasvuaan. Aiemmin kestävyys yhdistettiin luksusmatkailuun, ja nykyään sitä pidetään pikemminkin itsestäänselvyytenä. Ahvenanmaalaiset haluavat pystyä vastaamaan kävijöiden vaatimuksiin ja luoda kestävää aktiviteettien tarjontaa saaristoon, jota ympäröi puhdas meri. Työ tämän tavoitteen saavuttamiseksi on täydessä vauhdissa.

Lue lisää