Varausehdot

Maksuehdot

Internetissä tehty varaus on sitova sen jälkeen, kun asiakas on suorittanut matkamyyjän määrittämän maksun matkamyyjän määräämään ajankohtaan mennessä.

Eckerö Linjenin palvelukeskuksessa tehty varaus on sitova sen jälkeen, kun asiakas on suorittanut maksun sovitun maksuajan mukaisesti. Eckerö Linjenin palvelukeskuksen kautta tehtyihin varauksiin lisätään palvelumaksu. Mikäli varaus perutaan, Eckerö Linjen pidättää palvelumaksun itselleen.

Selvästi virheellisen hinnoittelun kohdalla palveluntarjoajalla ja Eckerö Linjenillä on oikeus muuttaa hinta oikeaksi tai vastaavasti perua ostos. Mahdollinen muuttunut hinta ilmoitetaan asiakkaalle viipymättä.

Matkapakettien varausehdot

Matkapaketilla tarkoitetaan järjestelyä, joka koostuu kuljetuksesta ja majoituksesta tai jommasta kummasta yhdistettynä palveluun, esim. autonvuokraukseen, teatterilippuihin tai urheilutapahtuman sisäänpääsyyn. Matkapaketin tulee kestää vähintään 24 tuntia tai sisältää vähintään yhden yöpymisen. Matkapaketti myydään yhtenä hintakokonaisuutena tai erillisin hinnoin, jotka ovat kytköksissä toisiinsa. Kaikkia matkapaketteja koskee matkatakuu riippumatta siitä, myydäänkö ne yksityishenkilölle tai yritykselle.

Eckerö Linjen vastaa tähän sopimukseen nojautuen Visit Ålandin sähköisesti tehdyistä varauksista ja sitä koskee matkapaketteja koskeva laki, jonka vuoksi sillä on matkanjärjestäjänä velvollisuus ilmoittaa asiakkaille varauksia ja peruutuksia koskevat säännöt sekä kertoa asiakkaalle tämän oikeudesta perua matkapaketti koska tahansa.

Matkapaketin ensimmäinen osamaksu (varausmaksu) on 20 % ja se maksetaan varauksen yhteydessä. Maksun loppuosa tulee suorittaa viimeistään 40 päivää ennen matkaa. Jos varaus tehdään 40 päivää ennen matkaa tai sitä myöhemmin, koko matka tulee maksaa varaushetkellä. Eckerö Linjenillä ja palveluntarjoajalla on oikeus perua varaus mikäli sitä ei ole maksettu.

Varattuun matkaan tehdystä muutoksesta peritään maksu. Muutoksesta ei peritä maksua jos kyseessä on lisävaraus. Sähköisesti tehdyt muutokset ovat maksuttomia. 

Peruutusehdot

Peruutukset tulee tehdä ensisijaisesti sähköisesti ja toissijaisesti puhelimitse Eckerö Linjenille. Peruutuksen katsotaan tapahtuvan sillä hetkellä kun ilmoitus peruutuksesta tulee Eckerö Linjenin tietoon. Peruutuksen, joka tehdään palvelukeskuksen aukioloaikojen ulkopuolella, katsotaan saapuneen silloin kun toimisto jälleen avautuu.

Eckerö Linjenillä on matkanjärjestäjänä laillinen oikeus periä peruutusmaksu.

Pääsopimuksen hyväksymisen yhteydessä osapuolet ovat sopineet, että Eckerö Linjen noudattaa Suomen Kilpailu- ja kuluttajaviraston suosituksia, jotka on laadittu yhdessä SMAL r.y.:n (Suomen matkatoimistoalan liitto) kanssa. Peruutusmaksuihin saa tehdä muutoksia vain kummankin osapuolen hyväksynnällä.

Hotellin ja majatalon peruutus sekä matkapaketin peruutus, kun matkapaketti koostuu matkasta ja majoituksesta hotellissa tai majatalossa

Jos peruutus tapahtuu klo 15 saapumispäivää edeltävänä päivänä tai sitä myöhemmin, asiakkaan tulee maksaa varatun tuotteen hinta kokonaisuudessaan.

Mökkivarauksen peruminen

29 päivää ennen matkaa tai sitä myöhemmin tehtyjen peruutusten kohdalla mökin omistaja saa 20–100% vuokrasta (ei sisällä välityspalkkiota) alla lueteltujen ehtojen mukaisesti, sillä ehdolla, että mökkiä ei vuokrata toiselle asiakkaalle. Jos mökki vuokrataan toiselle asiakkaalle, uusi varaus on voimassa.

● Peruutus 21–29 päivää ennen saapumista: asiakas maksaa 20 % matkan hinnasta.

● Peruutus 8–20 päivää ennen saapumista: asiakas maksaa 50 % matkan hinnasta.

● Peruutus 3–7 päivää ennen saapumista: asiakas maksaa 75 % matkan hinnasta.

● Peruutus 2 päivää ennen saapumista: asiakas maksaa 95 % matkan hinnasta. Tätä myöhemmin tehtyjä peruutuksia ei korvata.

Aktiviteettien peruminen

Peruttaessa aktiviteetteja kuten golfkenttien peliaikoja sovelletaan seuraavia sääntöjä:

● 1–4 henkilöä: Peruutuksen saa tehdä ilman kuluja viimeistään klo 15 päivää ennen saapumista. Sitä myöhemmin tehtyjä peruutuksia ei korvata.

● 5–20 henkilöä: Peruutuksen saa tehdä ilman kuluja viimeistään 30 päivää ennen saapumista. Sitä myöhemmin tehtyjä peruutuksia ei korvata.

Peruttuja konserttien tai muiden esitysten pääsylippuja ei korvata.

Matkapaketin peruminen

Asiakkaalla on oikeus perua matka milloin tahansa ennen matkan alkamista. Eckerö Linjen veloittaa matkan peruuttamisesta seuraavasti:

● Matka perutaan 21–29 päivää ennen saapumista: asiakas maksaa 20 % matkan hinnasta.

● Matka perutaan 8–20 päivää ennen saapumista: asiakas maksaa 50 % matkan hinnasta.

● Matka perutaan 3–7 päivää ennen saapumista: asiakas maksaa 75 % matkan hinnasta.

● Matka perutaan 2 päivää ennen saapumista: asiakas maksaa 95 % matkan hinnasta. Jos matkavaraus perutaan tätä myöhemmin, asiakkaan tulee maksaa matka kokonaisuudessaan.

Jos matka on hinnoiteltu siten, että kahdesta tai useammasta asiakkaasta koostuva ryhmä majoitetaan samaan huoneeseen tai asuntoon ja joku ryhmän jäsenistä peruu matkansa, matkanjärjestäjällä on oikeus veloittaa edellä mainittujen peruutuskulujen lisäksi kulut, jotka ovat syntyneet peruutuksen aiheuttaman majoitusvajeen johdosta. Asiakas, joka on perunut matkansa ja ne ryhmän jäsenet, jotka osallistuvat matkaan, huolehtivat solidaarisesti siitä, että poisjääneen asiakkaan osuus maksetaan matkanjärjestäjälle. Matkanjärjestäjä ja matkalle lähtevä ryhmä voivat edellä mainitun sijaan sopia yhdessä sopivammasta majoitusvaihtoehdosta, jolloin matkalle lähtevä ryhmä maksaa mahdolliset lisäkulut.

Asiakas ei ole oikeutettu korvaukseen, jos matkaa ei ole peruttu eikä asiakas saavu sovittuun lähtöpaikkaan sovittuna aikana, tai jos asiakas ei pysty osallistumaan matkaan, koska tältä puuttuu matkalla vaadittava ja asiakkaan vastuulla oleva asiakirja, esimerkiksi voimassa oleva passi, viisumi, henkilötodistus tai rokotustodistus.

Sairauden vuoksi tehty peruutus

Jos asiakas peruu matkan äkillisen, lääkärintodistuksella vahvistetun sairastapauksen vuoksi, joka koskee asiakasta itseään tai tämän avo- tai aviopuolisoa, lasta, vanhempaa tai sisarusta, matka korvataan täysimääräisenä. Peruutuksen tulee tapahtua ennen lähtöpäivää. Suosittelemme kaikkia asiakkaitamme hankkimaan matkavakuutuksen odottamattomien tilanteiden varalle.

Reklamaatio

Mahdolliset huomautukset tulee tehdä mahdollisimman nopeasti suoraan matkan/majoituksen/palvelun tarjoajalle. Jos oikaisua ei tehdä heti huomautuksen jälkeen, asiasta tulee ilmoittaa välittömästi Eckerö Linjen Ab:lle. Korvausvaatimus tulee osoittaa Eckerö Linjen Ab:lle 21 päivän kuluessa matkasta.

Sujuvan oikaisun ja seurannan vuoksi reklamaatio tulee jättää kirjallisesti, joko sähköpostitse osoitteeseen [email protected] tai postitse: Eckerö Linjen Ab, Torggatan 2, AX-22100 Mariehamn.  

Force Majeure

Force majeuren (luonnonkatastrofi, lakko, mellakka, tulipalo, sota tai vastaava) sattuessa Eckerö Linjen Ab voi irtisanoa ostosopimuksen. Tällöin asiakkaalle ilmoitetaan irtisanomisesta välittömästi ja jo maksetut kulut korvataan kokonaisuudessaan. Muita korvauksia ei makseta. 

Kiistatilanne

Reklamaatioissa, joissa ei ole saavutettu yhteisymmärrystä palveluntarjoajan tai matkanjärjestäjän kanssa, asiakkaalla on oikeus viedä kiista Suomen Kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi, katso www.kuluttajariita.fi.

Mökin varaaminen

Välittäjän vastuu

Eckerö Linjen vastaa vuokrasopimuksen teosta asiakkaan ja mökin omistajan välillä, jonka vastuulla on ilmoittaa mökistä totuudenmukaiset tiedot. Mahdollisen sopimuskiistan syntyessä Eckerö Linjen toimii osapuolten välisenä välittäjänä ja vastaa asian käsittelystä. Eckerö Linjeniä ei voida asettaa vastuuseen sopimusrikkomuksesta mökin omistajan puolesta ja sellaisessa tapauksessa Eckerö Linjenillä on oikeus välittää asiakkaalle vastaavan veroinen mökki tai korvata asiakkaalle osa suoritetusta vuokranmaksusta. Sopimuskiistoissa, joissa mökin omistaja on sopimuksen rikkonut osapuoli, mökin omistaja vastaa mahdollisista lisäkuluista, jotka aiheutuvat esim. vaihtoehtoisen majoituksen hankkimisesta asiakkaalle. Asiakkaalle ei korvata muita kuluja.

Vuokrakohteen muuttaminen

Eckerö Linjen voi sen toiminnasta johtumattomasta syystä vaihtaa vuokrakohteen asiakkaan suostumuksella toiseen mökkiin, joka vastaa arvonsa ja sijaintinsa perusteella asiakkaan alkuperäistä valintaa.

Vuokra-aika

Vuokra-aika on kirjattu asiakkaan vuokrasopimukseen. Vuokra-aika alkaa pääsääntöisesti saapumispäivänä klo 15.00 ja päättyy paluupäivänä klo 11.00, jos mökin kuvauksessa ei mainita muuta. Aikaisin saavuttaessa ja/tai myöhäisessä lähdössä mökki tulee vuokrata ja maksaa myös edeltäväksi päiväksi ja/tai lähtöpäivää seuraavaksi päiväksi, jos mökin omistajan kanssa ei ole tehty erillistä sopimusta.

Mökin omistajan vastuu

Mökin omistaja vastaa siitä, että mökistä annetut tiedot ovat oikeat ja että asiakas saa mökin käyttöönsä sovittuna aikana.

Mökin omistajan oikeus vuokrasopimuksen purkuun

Force majeuren (katastrofi, lakko, mellakka, sota tai vastaava) sattuessa mökin omistajalla on oikeus purkaa vuokrasopimus, mistä asiakkaalle tulee ilmoittaa viipymättä. Jos mökin omistaja purkaa sopimuksen force majeuren vuoksi, jo suoritetut maksut hyvitetään asiakkaalle kokonaisuudessaan.

Muita kuluja ei hyvitetä. Henkisiä ja epäsuoria menetyksiä ei korvata. Mökin omistajan tulee, jos vain mahdollista, tarjota asiakkaalle niin samankaltainen mökki kuin mahdollista. Tästä mökistä asiakkaan tulee maksaa täysi hinta.

Asiakkaan vastuu

Majoituspaikkaan ei saa majoittua useampia henkilöitä (lapset mukaan lukien) kuin mitä kunkin majoituspaikan kohdalla on mainittu (henkilöiden lukumäärä mainitaan varausvahvistuksessa ja internetsivuilla) ilman majoituspaikan lupaa. Lemmikkieläinten tuonti ei ole sallittua kaikkiin mökkeihin.

Asiakas sitoutuu noudattamaan mökin järjestyssääntöjä, ohjeita ja määräyksiä. Asiakas sitoutuu korvaamaan kaikki mahdolliset kiinteistölle tai sen irtaimistolle aiheutuneet vahingot.  Korvaus maksetaan suoraan mökin omistajalle.

Joissakin mökeissä asiakas voi tilata loppusiivouksen erillistä maksua vastaan. Jos asiakas ei ole maksanut loppusiivouksesta, hän vastaa siivouksesta ennen paluumatkaa. Jos siivousta ei ole tehty kunnolla, asiakasta veloitetaan korvauksella, joka voidaan vaatia myös mökistä lähdön jälkeen.

Asiakaspalvelu

Haluatko apua varauksen tekemisessä tai vastauksen kysymyksiisi?

Ota yhteyttä asiakaspalveluumme puhelimitse +358 18 28070 tai sähköpostitse:  [email protected] 08.30-16 Suomen aikaa.

Varauksestani

Palveluntuottajan puhelintuki: +358 18 28075