Ta dig runt miljövänligt

Ålänningarna jobbar för att resorna på och till ön ska bli mer miljövänliga. Samtidigt är avstånden korta på Åland och det är lätt att ta sig runt till fots och på cykel.

Åland har bestämt att man år 2030 ska ha minskat sina koldioxidutsläpp med minst 60 procent jämfört med 2005. För att nå det målet görs många förändringar i samhället. Bussbolagen Williams Buss och Viking Line Buss har övergått till förnyelsebar diesel för landsorts- och stadsbussarna, Åland Posts fordonspark tänker göra det samma och det finns taxiföretagare som satsar på elbil och hybrider.

Laddstolpar för elbilar

Runt om på Åland finns laddstolpar för elbilar utplacerade. Här hittar du en karta där laddstationerna är utmärkta.

Ålands cykelnät byggs ut kontinuerligt och det finns bekväma och säkra cykelvägar längs många av de stora huvudlederna på ön.

Vad gäller trafiken i skärgården finns eldrivna färjor med i planeringen. Ålands landskapsregering jobbar i första hand för att sätta in en eldriven färja mellan fasta Åland och skärgårdskommunen Föglö.

Naturgasdrivet fartyg

Till Åland reser de flesta med färja. Passagerarrederierna jobbar för att minska sitt klimatavtryck, och vad gäller svavelutsläppen har de nästan eliminerats de senaste åren då den tillåtna mängden svavel i bränslet i dag inte får överstiga 0,1 viktprocent.

Rederierna jobbar också med att återvinna avfall och de släpper aldrig ut avloppsvatten i havet. Giftfria bottenfärger används på fartygsskroven och man försöker minska sina koldioxidutsläpp genom att bland annat köra energieffektivt och med olika tekniska lösningar som rotorsegel och modifierade propellerblad.

Läs mer