Green Key

Hållbarhet är en viktig del av den turistiska upplevelsen och allt fler resenärer förväntar sig idag ett tydligt hållbarhetsarbete av de destinationer och verksamheter de besöker. På Åland är flera verksamheter certifierade med de internationella hållbarhetscertifikaten Green Key och Blue Flag.

Visit Åland ansvarar för samarbetet kring certifieringen på Åland

Hållbarhetscertifiering inom turism

Green Key är den ledande hållbarhetscertifieringen inom turismbranschen i världen. Det främsta målet med certifieringen är att driva en hållbar och ansvarstagande verksamhet som minskar miljöpåverkan. Green Key tilldelas bl.a. hotell, gästhem, mindre boenden, campingplatser, restauranger, konferensanläggningar och muséer som uppfyller en rad miljö- och hållbarhetskrav av hög standard.

Kriterierna omfattar konkreta mål som användning av lokalproducerade och ekologiska livsmedel och drycker, minskning av energi- och vattenförbrukning, effektiv sophantering och -sortering samt miljövänlig städning. Mer abstrakta krav är t.ex. att informera om och uppmuntra kunderna till hållbara aktiviteter samt engagera och utbilda sin personal i miljöarbete.

Totalt finns över 3 200 Green Key-certifierade verksamheter i över 60 länder. På Åland finns idag 26 stycken Green Key-certifierade verksamheter. Du hittar dem alla nedan.

Vill du veta mer?

Läs mer om Green Key International på deras hemsida deras hemsida.

Läs mer