Kieli ja murre

Itsehallintolain mukaan Ahvenanmaan ainoa virallinen kieli on ruotsi. Tämä tarkoittaa mm. sitä, että sekä maakunnan että kuntien kuten myös Ahvenanmaalla toimivan valtionhallinnon piirissä virastokielenä käytetään ainoastaan ruotsin kieltä.

Monet ahvenanmaalaiset puhuvat tai ymmärtävät jonkin verran suomea, mutta eivät suinkaan kaikki. Sen sijaan englantia osaa lähes jokainen. Noin 90 % ahvenanmaalaisista puhuu äidinkielenään ruotsia, suomenkielisten osuus on vajaa 5 % ja muun kielisiä on yhteensä noin 5 %.

Kaikkien kirjelmien ja muiden asiakirjojen, joita valtion viranomaiset lähettävät Ahvenanmaalle, tulee olla niin ikään ruotsinkielisiä. Yhteiskunnan varoin kustannetuissa kouluissa on opetuskielenä ruotsi.

Ahvenanmaalainen murre

Ahvenanmaalla on rikas valikoima murteita. Ahvenanmaalainen murre ei ole suomenruotsia vaan muistuttaa ääntämykseltään enemmänkin Ruotsin Upplandin murretta.

Lue lisää