Om språk och dialekt

Åland är enspråkigt svenskt, till skillnad från övriga Finland som är tvåspråkigt. I praktiken kan många finska, men långt ifrån alla. Faktum är att fler, nästan alla, kan engelska.

Skrivelser och andra handlingar som statliga myndigheter sänder till Åland skall likaså vara på svenska. Undervisningsspråket i de skolor som får understöd av samhället är svenska.

Den åländska dialekten

Många tror att man talar finlandssvenska på Åland, men faktum är att dialekten ligger närmare uppländskan. Ålänningarna själva betecknar normalt inte sin dialekt som finlandssvenska. Intressant är att Ålands internationella kontakter påverkat språket, inte minst har engelskan haft ett inflytande.

Ett typiskt åländsk uttryck är: Vemses flicka/pojke är du då?, underförstått att i ett litet samhälle så är chansen stor att man känner barnets föräldrar.

Läs mer