Jomala

Kyrkor på Åland

Vill du lära känna Ålands historia ska du ta dig tid att resa runt och besöka kyrkorna som i århundraden har varit socknens centrum. Här har spädbarn döpts, här konfirmerades man, gifte sig och begravdes. De tysta, tjocka stenmurarna, oftast i röd granit, har tusen historier att berätta.

15 kyrkor som kan berätta om medeltiden på Åland

Förutom kyrkan i Mariehamn, som är från 1920-talet, finns på Åland inte mindre än 15 kyrkor, de äldsta med en historia från 1200-talet. Tolv av dem är medeltida stenkyrkor medan tre nyare träkyrkor har rötter i medeltiden. Dessutom finns ruinerna av två medeltida stenkapell och rester av små träkapell utmed segellederna.

Vanligen är kyrkorna vackert placerade i terrängen, oftast närmast socknens största förhistoriska gravfält och intill medeltida hamnar.

Vad är speciellt med Ålands kyrkor? De är bl.a. ovanligt väl analyserade och dokumenterade naturvetenskapligt. Alla stenkyrkor från medeltiden är bevarade, och det är ovanligt att så här långt norrut hitta kalkmålningar från 1200-talet.

Stenkyrkor

Kumlinge

De äldsta av Ålands medeltida stenkyrkor härstammar från 1200-talet, medan några av dem uppfördes på 1300- och 1400-talen. Av allt att döma rådde ett ekonomiskt uppsving i slutet av 1200-talet, vilket gjorde det möjligt att uppföra ett stort antal stenkyrkor ungefär samtidigt. Kyrkornas byggnadsverksamhet fortgick i mindre skala, utan avbrott, under hela medeltiden.

Stenkyrkornas kronologi är ännu inte fastslagen, men det förefaller som om de flesta moderkyrkorna stod färdiga före 1300, medan kapellkyrkorna uppfördes på 1400-talet. Då välvdes även Finströms kyrka.

Kyrkorna uppfördes i lättbruten åländsk röd rapakivigranit. Tegel förekommer endast sporadiskt vid medeltidens slut, till långhusens valv nyttjades hellre naturstensflisor än tegel. Lokal ordovicisk kalksten användes till inramning av fönster och portaler.

De karaktäristiska västtornen tillhörde vanligen ett senare byggnadsskede, det äldsta uppfördes ca 1283 och de yngsta 1467. Förutom västtorn byggde man även till sakristior och vapenhus.

Träkyrkor

Sottunga

De träkyrkor som uppfördes i Lumparlands, Sottungas och Brändös kapellförsamlingar efter reformationen har alla haft sina medeltida föregångare.

Det är också möjligt att enkla träkyrkor var föregångare till Ålands stenkyrkor. I några fall har resterna av dessa tidiga träkyrkor påträffats i arkeologiska utgrävningar.

Idag är Lumparlands vitmålade kapellkyrka ett fint utflyktsmål med sin utsikt över Kapellviken. Här kan du beundra den vackert målade läktaren från 1760.

Interiör

Kyrkornas konstnärliga utsmyckning är påkostad. De unggotiska kalkmålningarna i Lemland, Jomala och Sund är betydligt äldre än motsvarigheter i övriga Finland. Detsamma gäller de träskulpturer i Finströms kyrka som daterats till slutet av 1100-talet. I Sunds kyrka finns ett 5,06 meter högt triumfkrucifix från 1200-talet.

För kalkmålningskonsten och smyckning med träskulpturer innebar slutet av 1400-talet ett nytt blomstringsskede. I Kumlinge kyrka är till exempel väggar och valv täckta med kalkmålningar.

Högt uppe i taket seglar kyrkskeppen, en vanlig syn i de åländska kyrkorna. I Kökars kyrka hänger ett äkta votivskepp, det vill säga ett kyrksskepp donerat av en sjöman som i sjönöd lovade Gud ett skepp i utbyte mot livhanken. I vapenhuset i Sunds kyrka kan du beundra en votivtavla från 1671. Tavlan är den enda i sitt slag som bevarats på Åland.

5 pärlor du inte får missa

Om du har ont om tid så rekommenderar vi:

Finströms kyrka: Finlands bäst bevarade medeltida byggnad, troligen från 1200-talets slut. Intressant för sin arkitektur, kalkmålningar och de två skulpturerna från 1100-talet. Möjligen Ålands medeltida huvudkyrka. Dagens kyrka återspeglar huvudsakligen 1400-talet.

Sunds kyrka: Ålands största kyrka, men endast obetydligt större än långhuset i Finström, troligen från 1200-talets mitt. Kyrkan ligger naturskönt nära Kastelholms slott och har kopplingar till kungamakten. Fina kalkmålningar och skulpturer från 1200-talet.

Lemlands kyrka från 1200-talets slut, har ovanligt välbevarade unggotiska kalkmålningar från 1290-talet bland annat föreställande Nikolaus-sviten. Du måste se Lemlandsmadonnan från 1320-talet, en av de finaste madonnorna i hela Norden. Hennes mångtydiga leende är om möjligt mer intressant än Mona Lisas.

Jomala kyrka är helt annorlunda än alla andra på Åland. Troligen en privat stormannakyrka, möjligen äldst på Åland. Delvis ombyggd på 1800-talet, men med fina kalkmålningarna från 1280-talet i tornbågen som skildrar en förlorad son.

Hammarlands kyrka från 1200-talets slut med sitt karaktäristiska torn, ovanligt placerat på sydsidan. Du som anländer med bil från Eckerö måste stanna till här. Exteriören återspeglar tydligt alla olika byggnadsskeden. I interiören fäster man sig vid de svävande kupolvalven, en ovanlig konstruktion på de här breddgraderna.

Läs mer