S:t Olofs sjöled

S:t Olofs sjöled är en del av världens nordligaste pilgrimsled och ansluter till Vikingaleden, Helgonleden och Stråsjöleden. Historiskt sett vandrade pilgrimer i helgonet S:t Olofs fotspår från ryska Novgorod, genom Finland och Sverige över till norska Nidaros, idag mer känt som Trondheim.

Hela vägen från Galtby i Finland till svenska Grisslehamn är S:t Olofs sjöled 205 km lång, varav nästan två tredjedelar är sjösträckor då du färdas med färja eller egen båt. Leden utgörs av åtta etapper. Varje etapp är omkring 15−20 kilometer lång och passar som en dagsetapp. Indelningen tar hänsyn till var du lämpligen kan äta och sova, i stuga eller Bed & Breakfast. Det finns också några omvägar, genvägar och alternativ så som en extra in- och utgång via Mariehamn. Klicka på en etapp nedan för mer information. 

Upptäck dina favoritetapper

Etapp 1: Galtby – Kökar

Sträckan från finska Galtby till åländska Kökar är 31 sjömil, eller 57 kilometer, lång. Den trafikeras av den åländska skärgårdstrafiken, södra linjen. Turlista finns på sidan Turlistor hos Ålandstrafiken. Ett mer medeltida resealternativ är att segla från Galtby eller Korpoström till Kökar.

Efter 2,5 timme anländer du till Kökar, en ö vars landyta är lika stor som Manhattan i New York, nämligen 59 kvadratkilometer. Manhattan är dock avsevärt mer befolkad än Kökar: 1,7 miljoner invånare, jämfört med Kökars 234.

På ön finns två vandringsstigar, som båda utgör en del av S:t Olofs sjöled. Välj en av dem eller njut av Kökar genom att vandra båda! Börja med att följa vägen till Överboda vägskäl där leden delar sig i östra och västra Kökar.

Östra kökar

Du vandrar genom Karlby, som är Kökars huvudort med bank och post, hotell och restaurang, kommunkontor och skola, gästhamn, bageri, café och butik. Från Karlby vandrar du vidare österut över Finnö och Flattö. Stigen går förbi Estholm (bra ställe att starta kajakfärd) via Flattöström, en vattenväg som skär rakt genom Kökar till Kökar hembygdsmuseum och vindkraftverk och därefter västerut fram till Västeri Sundets vackra hamn.

Vägen tillbaka går förbi Skinnars och Peders Aplagård i Österbygge och en vacker stig västerut till landsvägen.

Västra kökar

När du vandrar stigen över västra Kökar passerar du avtaget till Otterböte, går genom Vervan via Sandviks hamn och camping och vidare ut på Hamnö med ruiner av ett franciskanskt kloster från 1400–talet. Här ligger S:ta Anna vackra kyrka bland klostrets gamla husgrunder. Klocktornet är en fyr där man fann en medeltida kalk som kökarborna i många hundra år gömt för kungens fogdar.

Leden tillbaka går via Otterböte som ligger cirka 500 meter från stora vägen och som var en boplats under bronsåldern, mellan 1200–1000 f Kr. Boplatsen grävdes ut för drygt 50 år sedan och man hittade nio husgrunder och en mängd krukskärvor och ben från olika kreatur. Du kommer ner vid Oppjsön och norra Karlby varifrån vägen leder tillbaka till färjehamnen Harpranäs.

Etapp 2: Kökar – Sottunga

Färjan från Kökar går från färjläget i Harparnäs norrut mot Sottunga, dit det är 14 sjömil, eller 25 kilometer, vilket med färjan tar en timme och en kvart.

En knapp sjömil norr om Kökar ser du sjömärket Lucia på babords sida. Omkring klockan sex en kväll i slutet av november år 1951 körde Ferdinand Silander en öppen snipa lastad med ved på en grynna här. Ombord hade han systerdottern Doris, 15 år. Båten och all ved sjönk, men Ferdinand och Doris klarade sig fastklamrade i varandra på grynnan natten igenom. Tidigt på morgonen räddades de av ett par som skulle ta upp nät.

Luciainsamlingen året efter gick till en ny snipa i stället för den som hade sjunkit. Av den anledningen kallas grynnan för Lucia – ett hopp i mörkret.

Efter en halvtimmes färd från Kökar ser du fyren Backmans lykta, även kallad halvtimmesfyren, som anlades på fyrtiotalet.

Snart har du Ljungö bådan om styrbord, förbi fyren på Tjurgrund och så är du i Sottunga, halvvägs mellan Kökar och Långnäs. Lagom att kliva i land och vandra runt Finlands minsta kommun!

Etapp 3: Sottunga – Långnäs – Granboda

Den 8,5 kilometer långa vandringsstig som börjar och slutar i Sottunga färjläge tar dig genom Sottungas förflutna, speciellt hamnområdets och kyrkans historia. Leden startar i hamnen och går sen över västra bergen. Därefter går den genom Söderbyn och bycentrum och avslutas i hamnen. Under stora ofreden drabbades Sottunga hårt och öns befolkning flydde. När familjerna återvände var allt skövlat, uppbränt och överväxt. Om kyrkan finns anteckningen att ”altartaflan upbränd tillika med Capellet”. För dig som vill se lite mer, missa inte ”Byrundan”.

S:t Olofs sjöled fortsätter mot Långnäs. Sträckan trafikeras av den åländska skärgårdstrafiken, södra linjen. Turlista finns på sidan Turlistor hos Ålandstrafiken.

Från Sottunga är det 13 sjömil, eller 23 kilometer, till Långnäs hamn, där du efter resan genom skärgården stiger av på fasta Åland. Här börjar/slutar sjövägen mellan Finland och Åland, nu går vi i land.

Från Långnäs hamn vandrar du Gamla Långnäsvägen till Lumparby med S:t Andreas vita och gula träkyrka med rött plank runtomkring. Kyrkan är byggd 1728 sedan ryssarna under stora ofreden bränt ner den gamla. Folkskolan intill är en av Ålands äldsta.

Etappen avslutas i Granboda, en sjöfartsbygd med stora skeppargårdar. Landsvägen löper tätt intill Nedergård på norra sidan, med de två stora skeppargårdarna Andersas och Pellas bortom.

Etapp 4: Granboda – Bistorp – Lemböte

En knapp kilometer väster om Granboda viker du av norrut mot Bäckbacka, via Bäckängsvägen. S:t Olofs sjöled följer Lemlandsleden som slingrar sig upp och ned för Bistorpsberget, 77 meter över havet. På berget finns stora stenåkrar som inlandsisen lämnat efter sig, ett av landskapets naturreservat. Väl nere från berget går du genom en glesstammig barrskog med Jungfru Marie nycklar bland ormbunkar, förgätmigej och käringtand över en liten bäck ner till Bistorps fält.

Du fortsätter vidare till Lemlands kyrka, helgad åt S:ta Birgitta. Den ligger som många åländska kyrkor intill ett järnåldersgravfält. Länge trodde man att kyrkan härstammade från 1400-talet, men på 1950-talet avslöjades att stenkyrkan var betydligt äldre än så och att den dessutom haft en tidigare föregångare i trä.

Genom Lemlands granskogar går leden fram till Lemböte, ett litet sjöfararkapell helgat åt S:t Olof. Det byggdes under slutet av 1200-talet och där hålls ännu gudstjänster sommartid. Etappen avslutas vid Lemböte lägergård.

Etapp 5: Lemböte – Önningeby – Jomala kyrka

Från Lemböte går du norrut och når stora landsvägen strax före Lemströms kanal, som sedan medeltiden varit en viktig sjöfartsled. Landhöjningen gjorde leden oframkomlig och på 1700-talet återstod bara ett litet vattendrag kallat Lemström. 1882 grävdes det ut och stenlades. Åland var då en del av det ryska riket med sjöfartsstaden Mariehamn, grundad 1861.

Efter ett par kilometer viker du av från landsvägen och följer sedan en vacker, vindlande grusväg en kilometer till Önningeby med stora, vackra gårdar och gårdsmiljöer. Där kan du också stanna till vid Önningebymuseet.

Du går förbi Kantors, ett torp från år 1859 där Julius Sundblom, kallad “Ålandskungen”, föddes år 1865. Han utbildade sig till lärare och grundade tidningen Åland men drevs på grund av den ryska censuren tidvis i landsflykt. Efter att Åland senare blev ett demilitariserat och självstyrt landskap i Finland, var Sundblom det åländska lagtingets talman fram till sin död 1945.

Vandringsleden når Jomala kyrka, som är tillägnad S:t Olof. Det är en av Finlands äldsta kyrkor men med en mycket komplex byggnadshistoria: den medeltida kyrkan byggdes nämligen om radikalt på 1800-talet. Inne i kyrkan ser man fragment av väggmålningar från medeltiden i varm ton, till exempel på tornbågens vägg där vi ser vi berättelsen om den förlorade sonen, klädd i gulrandig tunika.

Jomala är ett pilgrimscentrum och utgör mitten av S:t Olofs sjöled.

Etapp 6: Dalkarby – Mariehamn – Gottby

Från Jomala kyrka går du söderut och följer den trolska stranden av Dalkarby träsk (träsk är åländska för sjö) längs med Borgberget och ner i Mariehamns norra utkanter där du kan proviantera i Maxinge köpcenter.

När du är färdigshoppad fortsätter du över Kasberget och rundar Torpfjärden. Här finns mycket som flyger, både vadare, svanar, änder, tärnor, häger, glada och hök samt italienska turbopropflygplan och amerikanska Cessnor eftersom flygplatsens bana mynnar bortom fjärden.

Över den betagande Ramsholmen vandrar du in på vägen mot Kungsö. Batteriberget bjuder på hisnande utsikter, eller så går du genom den präktiga byn Gottby där det finns gott om logi.

Etapp 7: Hammarudda – Torpvägen – Hellesby

Vägen slingrar mellan stora träd och vackra gårdar med namn som Böjsas, Seffers, Pörjens, Junkars och Jakos. Förbi midsommarstången (som är en av Ålands finaste) vid Jeppas vandrar du förbi Holmas, Simons, Karls, Lassas och Mickels på vägen ut till landsväg 1, som du tyvärr måste följa en kilometer innan du svänger in på Torpvägen.

Torpvägen är en mil lång och leder ända upp till Kattby och Hammarlands kyrka, genom Ålands hästkluster. Här går det minst en häst per invånare. På Åland har även korna namn så som Blomman, Skönan, Moderlikan, Äpplan och Juldockan, medan tjurar kan heta Svarten, Påklyvaren och Hoppopp.

Avtaget mot Hellesby leder ner till Sand med stugby. Från Kattby går du landsvägen till Frebbenby om du vill handla ”allt” i en äkta lanthandel, men vill du vandra vackra vägar viker du in på prsätgårdallén och går genom Mörby till Marsundsbron.

Etapp 8: Frebbenby – Marsund – Berghamn

När du passerat över bron har du nått Eckerö, en av Ålands största öar, två mil från norr till söder och nästan en mil bred, kluven i två stycken av Torpfjärden. Du följer till stor del den gamla Postvägen som gick från Finland till Sverige.

Vandrigsstigen tar dig förbi S:t Lars kyrka med Ålands enda milsten från 1781 med Gustav III och landshövding Nils Fredenskölds initialer.

När du går vidare passerar du Storby med retro-läckra Centrumbaren och förbi det pampiga Eckerö post- och tullhuset. Här avslutas S:t Olofs sjöled över fasta Åland och du fortsätter med färja över Ålands hav, till Grisslehamn i Sverige. För information om färjornas avgångstider, se tidtabell på Eckerö Linjens webbplats.

Ålands hav består av två bäcken, Södra Ålands hav med Lågskärsdjupet och Norra Ålands hav. De avgränsas från varandra av ryggen mellan Söderarm och Lågskär. Det sista du ser av Åland är Signilskär vars historia går tillbaka till Gustav Vasas tid, då tre gårdar byggdes på ön för att kunna förbättra postgången mellan Åland och fasta Sverige.

För information om hur du fortsätter pilgrimsvandringen i Sverige och vidare till Norge, se www.stolavsleden.com.

Till och från Mariehamn

Oavsett om du kommer vandrande längs pilgrimsleden framlänges från Novgorod, Finland, skärgården och Jomala, eller baklänges från Grisslehamn och Eckerö, så kan du söder om Jomala vika av till Mariehamn.

Varför vi räknar öster som framlänges är för att det var så som Sankt Olof färdades. St Olav Waterway startar i Åbo
och går till Trondheim där han dog. Startar du i Trondheim går du baklänges.

Du går längs Slemmerns strand genom charmiga Sjökvaretert med båtbyggeri, smide, hantverk, museum, pub och café. Sjöfararkapellet som ligger ute på en vågbrytare hör inte till någon församling utan är en självständig, ekumenisk del av verksamheten i kvarteret.

Fortsätt längs stranden förbi kulturhuset, Ålands landskapsregering och Ålands lagting. Efter Ålands Museum, nedanför Mariehamns stadshus, viker du in på Esplanaden som har givit Mariehamn smeknamnet ”De tusen lindarnas stad”. Förbi Sankt Görans kyrka kommer du till fyrmastade barken Pommern och terminalerna med färjor till Stockholm, Åbo, Helsingfors och Tallinn.

Läs mer